homeสัมมนาปัญหาการจัดการ
personperson_add
สัมมนาปัญหาการจัดการ

ผู้สอน
นาย ไพโรจน์ บุตรชีวัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาปัญหาการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9165

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ แนวความคิดในการแก้ปัญหา ศึกษากระบวนการ และวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)