สัมมนาปัญหาการจัดการ
ผู้สอน

นาย ไพโรจน์ บุตรชีวัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาปัญหาการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9165

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ แนวความคิดในการแก้ปัญหา ศึกษากระบวนการ และวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.