ผู้สอน
นาย ไพโรจน์ บุตรชีวัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9188

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


คำอธิบายชั้นเรียน

-