homeการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล section 2, semester 2/2556
person
การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล section 2, semester 2/2556

ผู้สอน
ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล section 2, semester 2/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9205

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เวลาเรียน จันทร์13.50-17.10 ห้อง 33.403


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)