ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ETI 1202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9213

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ และระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง  การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเบื้องต้น รวมทั้งการวิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา