homeGED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2556
person
GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9218

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษา และ  การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)