ง33101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4/7-2/56
ผู้สอน

นางสาว หทัยมาตุ บุญมี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง33101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4/7-2/56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9233

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(พื้นฐาน)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.