โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ม.4/3
ผู้สอน

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ม.4/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9236

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ม.4/3

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

สพม.34ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.