homeระดับชั้น ปวส 2. วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจเสื้อผ้า
personperson_add
ระดับชั้น ปวส 2. วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจเสื้อผ้า

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระดับชั้น ปวส 2. วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจเสื้อผ้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9277

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีคะ นักศึกษาที่น่ารักทุกคน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)