homeมศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
person
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่

ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9330

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษากระบวนทัศน์การจัดการสมัยใหม่ เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์กร (POLC)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)