homeห้อง ม1/4
personperson_add
ห้อง ม1/4

ผู้สอน
person
นาย อัศวิน ขัดชุ่มแสง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้อง ม1/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9355

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดี นักเรียนห้อง ม1/4 ทุกคน นะครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)