ห้อง ม1/4

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดี นักเรียนห้อง ม1/4 ทุกคน นะครับ