ผู้สอน
นาย พิสนธิ์ ชูทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร_M.6/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9371

สถานศึกษา

โรงเรียนละแมวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนจะต้องสมัครเข้าเรียนทุกคนและต้องสมัครในช่วงเวลาที่กำหนด