การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4
ผู้สอน

นาย โกวิท มุขพริ้ม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9378

สถานศึกษา
โรงเรียนละแมวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.