homeการเป็นผู้ประกอบการ
personperson_add
การเป็นผู้ประกอบการ

ผู้สอน
น.ส. จันทนา อุดม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเป็นผู้ประกอบการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9390

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเป็นผู้ประกอบการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)