homeการเป็นผู้ประกอบการ
person
การเป็นผู้ประกอบการ

ผู้สอน
น.ส. จันทนา อุดม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9390

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเป็นผู้ประกอบการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)