homeปวช.3/1 คธ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
personperson_add
ปวช.3/1 คธ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช.3/1 คธ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9403

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

-----


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)