homeประวัติศาสตร์ ม. 1
personperson_add
ประวัติศาสตร์ ม. 1

ผู้สอน
person
นาย พิชิตพงศ์ แสวงกาญจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ ม. 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9417

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนประวัติศาสตร์ให้สนุก... ต้องเรียนกับครูกบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)