homeโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง101
personperson_add
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง101

ผู้สอน
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9424

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

High level language programming


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)