วิชากรรมวิธีการผลิต (2101-2112)
ผู้สอน

สนธยา สนธยา รอสูงเนิน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชากรรมวิธีการผลิต (2101-2112)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9432

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเนื้อหาดังนี้

  1. ความหมายการผลิต
  2. ความหมายของอุตสาหกรรม
  3. ประเภทของอุตสาหกรรม
  4. การจำแนกผลิตภัณฑ์
  5. หลักการทั่วๆ ไปของอุตสาหกรรมการผลิต
  6. องค์ประกอบของอุตสาหกรรม
  7. หลักเกณฑ์การผลิตในแง่ของเศรษฐกิจ
  8. ฯลฯ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.