การวางแผนฯ ศิลปกรรม กลุ่ม 2 /2556


ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวางแผนฯ ศิลปกรรม กลุ่ม 2 /2556

รหัสวิชา
9457

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ


฿37.00 -48.65%
฿570.00 -30.0%
฿580.00 -47.93%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)