homeการวางแผนฯ ศิลปกรรม กลุ่ม 2 /2556
person
การวางแผนฯ ศิลปกรรม กลุ่ม 2 /2556

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวางแผนฯ ศิลปกรรม กลุ่ม 2 /2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9457

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)