m3_3

ผู้สอน
นางสาว วันเพ็ญ คงเกษม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
m3_3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
946

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)