5475.124 วิชา การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล


ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
5475.124 วิชา การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

รหัสวิชา
9463

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา


  ศึกษาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลซึ่งทำงานแบบ Client Sever เช่น Oracle, MySQL, Microsoft SQL หรือโปรแกรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน โดยศึกษาหลักการทำงาน การติดตั้งโปรแกรม วิธีการใช้งาน การควบคุม การเรียนใช้ข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล การจัดการกับระบบรักษาความปลอดภัย การกำหนดสิทธิการใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ศึกษาได้ เน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงการใช้ความรู้เรื่องฐานข้อมูลไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ และไม่เบียดเบียนข้อมูลหรือระบบอื่นๆ


** นักศึกษาสามารถ ติดตามข้อมูล เอกสาร ส่งงาน ผ่านทางระบบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนดได้เลยค่ะ **฿179.00 -49.63%
฿399.00 -61.83%
฿120.00 -0.0%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)