ฟิสิกส์5 ห้องพิเศษ 56 เทอม 2
ผู้สอน

นาย สูไฮมิง ลอตันหยง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์5 ห้องพิเศษ 56 เทอม 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9471

สถานศึกษา
โรงเรียนตันหยงมัส

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.