homeกิจกรรมนาโนเทคโนโลยี
person
กิจกรรมนาโนเทคโนโลยี

ผู้สอน
นาย พิสนธิ์ ชูทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมนาโนเทคโนโลยี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9476

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนสมัครสมาชิกเข้าชั้นเรียนทุกคน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)