ผู้สอน
กมลวัณย์ โมราศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Healthy Body and Mind 2/56


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9477

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

  สุขภาวะองค์รวม  การดูแลสุขภาพกายและจิต  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การสร้างเสริมวุฒิภาวะทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์