ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2/56_BasicIT_2/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9487

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ป.กบช 2/1 วันจันทร์เช้า COM2