home2/56_BasicIT_2/1
personperson_add
2/56_BasicIT_2/1

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2/56_BasicIT_2/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9487

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ป.กบช 2/1 วันจันทร์เช้า COM2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)