การวางแผนฯ ภาษาไทย ก.2 2/2556


ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวางแผนฯ ภาษาไทย ก.2 2/2556

รหัสวิชา
9496

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


รายวิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ  กลุ่มภาษาไทย


฿733.00 -49.52%
฿100.00 -31.0%
฿2,597.00 -44.44%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)