home2/2556 วท 6002203 การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (จันทร์-บ่าย)
person
2/2556 วท 6002203 การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (จันทร์-บ่าย)

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/2556 วท 6002203 การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (จันทร์-บ่าย)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9506

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนวันจันทร์ 13.05-16.40 น.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)