home2/2556 วท 6002203 การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (จันทร์-บ่าย)
personperson_add
2/2556 วท 6002203 การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (จันทร์-บ่าย)

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2/2556 วท 6002203 การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (จันทร์-บ่าย)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9506

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวันจันทร์ 13.05-16.40 น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)