homeสอนการเขียนเว็บแอพพลิเคชันด้วยภาษา HTML 20 ท่านเท่านั้นนะครับ
personperson_add
สอนการเขียนเว็บแอพพลิเคชันด้วยภาษา HTML 20 ท่านเท่านั้นนะครับ

ผู้สอน
นาย ประมวล นัดทะยาย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สอนการเขียนเว็บแอพพลิเคชันด้วยภาษา HTML 20 ท่านเท่านั้นนะครับ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9515

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการสอนการเขียนเว็บแอพพลิเคชันด้วยภาษา HTML

สำหรับผู้ที่ต้องการเขียนเว็บเป็น ต้องการนักเรียนจำนวน 20 คนนะครับ

เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถเขียนเว็บเป็น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)