สัมมนาการประชาสัมพันธ์
ผู้สอน

จารุวรรณ ปวราจารย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาการประชาสัมพันธ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9516

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเลือกของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาการจัดการ 

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.