homeการออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
person
การออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ผู้สอน
นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9529

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)