homeการออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
personperson_add
การออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ผู้สอน
นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9529

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)