การออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ผู้สอน

นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9529

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.