homeระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์
person
ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9546

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิธีการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานโลจิสติกส์  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)