เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาวิธีการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานโลจิสติกส์