homeการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 55090.091
person
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 55090.091

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 55090.091

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9588

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 55090.091


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)