homeวิชาการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล
person
วิชาการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล

ผู้สอน
นางสาว จิดาภา อุ่นสุดคลอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9593

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนรัตนาธืเบศร์ที่เรียนในรายวิชาการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)