homeฟิสิกส์ ม.6 (ครูสิริกมล พุทธรักษา)
personperson_add
ฟิสิกส์ ม.6 (ครูสิริกมล พุทธรักษา)

ผู้สอน
นาง สิริกมล พุทธรักษา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ ม.6 (ครูสิริกมล พุทธรักษา)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9594

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์ ระดับ ม.6 เพื่อศึกษาเนื้อหาด้านไฟฟ้าและเรื่องต่างๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)