homeฟิสิกส์ ม.6 (ครูสิริกมล พุทธรักษา)
person
ฟิสิกส์ ม.6 (ครูสิริกมล พุทธรักษา)

ผู้สอน
นาง สิริกมล พุทธรักษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์ ม.6 (ครูสิริกมล พุทธรักษา)

Class ID
9594

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฟิสิกส์ ระดับ ม.6 เพื่อศึกษาเนื้อหาด้านไฟฟ้าและเรื่องต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)