ดาวเคราะห์ (ครูประเสริฐ เฉียงสระน้อย )

คำอธิบายชั้นเรียน

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลมี 8 ดวง