homeดาวเคราะห์ (ครูประเสริฐ เฉียงสระน้อย )
person
ดาวเคราะห์ (ครูประเสริฐ เฉียงสระน้อย )

ผู้สอน
นาย ประเสริฐ เฉียงสระน้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ดาวเคราะห์ (ครูประเสริฐ เฉียงสระน้อย )

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9601

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลมี 8 ดวง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)