homeเรื่อง ลักษณะทางกายภาพทวีปอเมริกาเหนือ
person
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพทวีปอเมริกาเหนือ

ผู้สอน
นาย สุชาติ เพ็ชรแสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพทวีปอเมริกาเหนือ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9602

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)