อิศรญาณภาษิต (สัมพันธ์ ชอบนา)

คำอธิบายชั้นเรียน

อิศรญาณภาษิต