อิศรญาณภาษิต (สัมพันธ์ ชอบนา)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อิศรญาณภาษิต