homeการวางแผนการรณรงค์โฆษณา
personperson_add
การวางแผนการรณรงค์โฆษณา

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา ปาลโมกข์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวางแผนการรณรงค์โฆษณา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9651

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานิเทศศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)