เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 30202 คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  รหัสวิชา  ง  30202  จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา  (โรงเรียนการกุศลของวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง)  ต.หนองกอมเกาะ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  

ชื่อผู้สอน  พระมหาธราบุญ  จิรชีโว
ติดต่อผู้สอน  0878614130  email: [email protected]