ห้องเรียน ชาว Rock

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

มา roxk กันเถอะ