เชื่อใจสานใยรัก (Trust & Love)

SANTI NADEE

Krungyan Wittayakarn School

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเชื่อใจว่าทุกคนที่อยู่ร่วมกันเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสามารถ นำมาความสุขและสามารถสานใยรักต่อกันด้วยสัมพันธภาพที่ดีตลอดไป