เชื่อใจสานใยรัก (Trust & Love)


ผู้สอน
MR. SANTI NADEE
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เชื่อใจสานใยรัก (Trust & Love)

รหัสวิชา
969

สถานศึกษา
Krungyan Wittayakarn School

คำอธิบายวิชา

ความเชื่อใจว่าทุกคนที่อยู่ร่วมกันเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสามารถ นำมาความสุขและสามารถสานใยรักต่อกันด้วยสัมพันธภาพที่ดีตลอดไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books