homeGEN383 วิธีวิทยาการวิจัย
person
GEN383 วิธีวิทยาการวิจัย

ผู้สอน
จุฑาพร รัตนมุสิก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
GEN383 วิธีวิทยาการวิจัย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9697

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)