ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

คำอธิบายชั้นเรียน

อยู่เมืองทุจริต  ชีวิตต้องม๊อบ (หรือป่าว???)