ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป


ผู้สอน
Phonphen Ch
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

รหัสวิชา
9709

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คำอธิบายวิชา

อยู่เมืองทุจริต  ชีวิตต้องม๊อบ (หรือป่าว???)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books