homeอารยธรรมตะวันตก
personperson_add
อารยธรรมตะวันตก

ผู้สอน
person
จิณห์จุฑา บุญธรรมจินดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อารยธรรมตะวันตก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
971

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อารยธรรมตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)