homeอารยธรรมตะวันตก
person
อารยธรรมตะวันตก

ผู้สอน
จิณห์จุฑา บุญธรรมจินดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อารยธรรมตะวันตก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
971

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อารยธรรมตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)