homeความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์ (HOT 312)
personperson_add
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์ (HOT 312)

ผู้สอน
person
จามรี ชูศรีโฉม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์ (HOT 312)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9721

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติของไวน์ การปลูกและการเก็บเกี่ยวองุ่น กรรมวิธีการผลิตไวน์ ประเภท เขตไวน์โลกเก่า เช่น ไวน์ฝรั่งเศส ไวน์อิตาลี และเขตไวน์โลกใหม่ เช่น ไวน์อมริกา ไวน์แอฟริกาใต้ ไวน์ออสเตรเลียฉลากไวน์ การดื่มไวน์กับการรับประทานอาหารต่างๆ การจำแนกประเภทของไวน์ การเสริฟไวน์ และการเก็บรักษาไวน์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)