ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์ (HOT 312)

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติของไวน์ การปลูกและการเก็บเกี่ยวองุ่น กรรมวิธีการผลิตไวน์ ประเภท เขตไวน์โลกเก่า เช่น ไวน์ฝรั่งเศส ไวน์อิตาลี และเขตไวน์โลกใหม่ เช่น ไวน์อมริกา ไวน์แอฟริกาใต้ ไวน์ออสเตรเลียฉลากไวน์ การดื่มไวน์กับการรับประทานอาหารต่างๆ การจำแนกประเภทของไวน์ การเสริฟไวน์ และการเก็บรักษาไวน์