วิชาปฏิบัติการพยาบาล 2 (กลุ่ม 8)


ผู้สอน
ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาปฏิบัติการพยาบาล 2 (กลุ่ม 8)

รหัสวิชา
973

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำอธิบายวิชา

นศ.พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิชาปฏิบัติการพยาบาล 2 หอผู้ป่วย 2 ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books