homeวิชาปฏิบัติการพยาบาล 2 (กลุ่ม 8)
personperson_add
วิชาปฏิบัติการพยาบาล 2 (กลุ่ม 8)

ผู้สอน
person
ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาปฏิบัติการพยาบาล 2 (กลุ่ม 8)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
973

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นศ.พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิชาปฏิบัติการพยาบาล 2 หอผู้ป่วย 2 ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)