ผู้สอน
นางสาว จารุวรรณ รัตนภรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

PHE302 สังคมวิทยาการสาธารณสุข


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9730

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมวิทยาการสาธารณสุข