homeป.6 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
person
ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ผู้สอน
นาย สมยศ สิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9745

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)