ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม