homeห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
person
นางสาว สิริยา บรรลือฤทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9753

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)