ผู้สอน
นางสาว สิริยา บรรลือฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9753

สถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2