วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้สอน

นาง มานิตา สองสี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิเคราะห์และออกแบบระบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9830

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CIS305 และรายวิชา ICT385


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.