homeห้องเรียนภาษาเขมรออนไลน์
person
ห้องเรียนภาษาเขมรออนไลน์

ผู้สอน
person
นาย สุเพียร คำวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนภาษาเขมรออนไลน์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
984

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กดกดกหดกดกดก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)